บริษัท ทีบีพี แพ็คกิ้ง จำกัด

General Purpose Polystyrene : GPPS

พลาสติก GPPS (General Purpose Polystyrene) เป็นโพลิสไตรีนพวกโฮโมโพลิเมอร์ GPPS นิยมนำไปทำกล่องพลาสติก , ภาชนะสำหรับใส่อาหาร ตลับเทป ไม้บรรทัด และชิ้นส่วนภายในรถยนต์ ไม่เหมาะสำหรับงานที่ต้องรับแรงมาก

แก้วพลาสติก GPPS มี 2 ขนาด
ขนาด 16 oz และ 22 oz


Polypropylene : PP

พลาสติก PP พอลิโพรไพลีน (Polypropylene) มีความแข็ง ทนทานต่อการขีดข่วนคงตัวไม่เสียรูปง่าย ทำมาจากพอลิโพรไพลีน (Polypropylene) เป็นเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) คือพอลิเมอร์พลาสติกที่สามารถขึ้นรูปได้ โดยใช้ความร้อนได้หลายครั้ง

General Purpose Polystyrene : GPPS

พลาสติก GPPS (General Purpose Polystyrene) เป็นโพลิสไตรีนพวกโฮโมโพลิเมอร์  GPPS นิยมนำไปทำกล่องพลาสติก , ภาชนะสำหรับใส่อาหาร ตลับเทป ไม้บรรทัด และชิ้นส่วนภายในรถยนต์ ไม่เหมาะสำหรับงานที่ต้องรับแรงมาก  

Polyethylene : PET

พลาสติก PET ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polyethylene Terephthalate ใส คงทน สามารถรักษาคุณภาพ และป้องกันความเสียหายให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบของขวดและสีสันมีความหลากหลาย