บริษัท ทีบีพี แพ็คกิ้ง จำกัด

Polyethylene : PET

ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polyethylene Terephthalate ใส คงทน สามารถรักษาคุณภาพ และป้องกันความเสียหายให้กับผลิตภัณฑ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบของขวดและสีสันมีความหลากหลาย
ข้อมูลแนะนำ
    “เทรนด์ใหม่” กับ “คนรุ่นใหม่” ถือเป็นของคู่กัน ไม่เฉพาะแต่สินค้าประเภทแฟชั่น ไอทีหรือแก้ดเจ็ตสุดล้ำเท่านั้น แต่เชื่อหรือไม่ว่า ทุกวันนี้คนรุ่นใหม่ทั่วโลกยังใส่ใจและให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มด้วย นอกจากจะต้องมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่น และโดนใจแล้ว ยังต้องสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์และสะท้อนบุคลิกลักษณะ ของผู้บริโภคให้สังคมได้เห็นอย่างเต็มที่ ทำให้วันนี้ บรรจุภัณฑ์กลาย เป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญของผู้ผลิตเครื่องดื่ม
       ปัจจุบัน บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำระดับโลก นอกจากจะต้องคิดค้นและพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้มีรสชาติและคุณภาพให้เป็นที่ถูกใจ พร้อมนำเสนอนวัตกรรมเครื่องดื่มที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ไม่เคยหยุดนิ่งแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญ กับเรื่องของบรรจุภัณฑ์ด้วย นั่นเป็นเพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่ใช้บรรจุเครื่องดื่มเท่านั้น แต่ยังช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์และมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าที่สำคัญบรรจุภัณฑ์ที่ดี ยังต้องสามารถตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคได้อีกด้วย
       กระแสนิยมที่เพิ่มมากขึ้นของการบริโภคเครื่องดื่มในขวด PET นั้น เป็นผลมาจากประสิทธิภาพที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ทั้งยังสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหา “ความสะดวก” เนื่องจากขวด PET มีน้ำหนักเบาและมีฝาปิด สามารถเก็บและพกพาได้ง่าย หากดื่มไม่หมด ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในเรื่องของ “ความสะอาด” โดยไม่ต้องกังวลใจกับอันตรายที่อาจเกิดจากสนิม บริเวณปากขวด ดีไซน์ที่โดดเด่นทันสมัย สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ง่าย และยังช่วย “สะท้อนไลฟ์สไตล์” และภาพลักษณ์ที่ทันสมัย ของผู้บริโภคได้อีกด้วยนอกจากนี้ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตขวด PET ในปัจจุบันยังสามารถ ลดการใช้เม็ดพลาสติก ตลอดจนช่วยลดปริมาณการใช้น้ำและพลังงานลงเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดแก้ว ซึ่งถือได้ว่า “เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” มากขึ้นด้วย หลากหลายประโยชน์ ตอบโจทย์ทุกช่องทางขาย อัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเครื่องดื่มน้ำอัดลม ในขวด PET นั้น ยังส่งผล โดยตรงต่อผู้จำหน่ายสินค้าในทุกช่องทางด้วย เพราะไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือผู้ค้ารายย่อย ทั้งร้านค้า ร้านขายของชำขนาดเล็ก และร้านอาหาร ต่างก็ตื่นตัวและจับตามอง กระแสความนิยมของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด โดยผู้ประกอบการ ร้านค้า และร้านอาหารจำนวนมาก ได้หันมาจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลมในขวด PET แทนรูปแบบขวดแก้ว โดยให้เหตุผลถึง “ข้อดี” อันหลากหลาย ของขวด PET ไม่ว่าจะเป็น การลดภาระค่าใช้จ่ายเนื่องจาก “ไม่ต้องเสียเงินค่ามัดจำขวด” เหมือนเช่นขวดแก้ว ทั้งยัง “ไม่ต้องเผชิญหน้า กับปัญหาขวดแตก” ที่มักสร้างความกังวลในเรื่องความปลอดภัยและค่าเสียหาย การช่วย “ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ” จากเดิมเมื่อขาย น้ำอัดลมแล้ว ต้องเก็บขวดแก้วเปล่าไว้เพื่อรอส่งคืน แต่สำหรับขวด PET นั้น ไม่ต้องคืนขวด และผู้ขายยัง “สามารถนำขวด ที่ใช้แล้ว ไปขายเป็นสินค้ารีไซเคิลได้”   ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าอีกทางหนึ่ง ที่สำคัญ การจำหน่ายเครื่องดื่มในขวด PET ยังช่วย “ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านค้า” ให้ดูมีความทันสมัยและช่วยตอกย้ำให้ผู้บริโภคมั่นใจในเรื่องความสะอาดด้วย


Polyethylene : PET

แก้วพลาสติก PET ขนาด 12 ออนซ์

แก้วพลาสติก PET ขนาด 16 ออนซ์

Polyethylene : PET

แก้วพลาสติก PET ขนาด 20-22 ออนซ์